Jdi na obsah Jdi na menu
 


kázání 2018

archiv kázání 2018

Pokud máte potíže s poslechem nahrávek, doporučujeme si nahrávku nejdřív stáhnout do počítače a pak ji přehrávat.

1.1.2018_Žalmy - Zrcadla našeho života II..pdf kázání+K322.mp3
7.1.2018_Žalmy - Ježíš Kristus - Král.pdf kázání_K542.mp3
14.1.2018_Žalmy - Zrcadla našeho života III..pdf kázání-K525.mp3
21.1.2018_Hospodin (se) činí (Neh 9 + NZ).pdf kázání_K530.mp3

28.1.2018_My o Kristu, Kristus o nás I.(Mt-16:13-20).pdf

kázání_K561.mp3
4.2.2018-sexagesimae (M Blažek).pdf kázání_K623.mp3
11.2.2018_My o Kristu, Kristus o nás II. (Mt 16,13-20).pdf kázání+K669.mp3
18.2.2018_Pokládají tě lidé za mírného člověka? (Fp 4,5).pdf kázání.mp3
2018-02-25_Trochu si odpočiňte (Mk 10,30-32 podle P Prejdy).pdf kázání+K584.mp3
4.3.2018_Blaze těm, kteří touží žít, jak si Bůh přeje (Mt 5,6).pdf kázání_K589.mp3
11.3.2018_Blaze milosrdným (Mt 5,7).pdf kázání +K583.mp3
18.3.2018_Blaze těm, kteří mají čisté srdce (Mt 5,8).pdf kázání+K581.mp3
25.3.2018_Blaze lékařům nepokojného světa (Mt 5,9).pdf kázání_K360.mp3
30.3.2018_Jsi na to sám, Ježíši (Mt 27,33-50) - Velký Pátek.pdf kázání_K395.mp3
1.4.2018_Proč jsi vstal z mrtvých, Pane? (Mt 28,1-10.16-20) - Neděle vzkříšení.pdf kázání_K428_K413_Haleluja

2.4.2018 (Ř 6) A.Prčíková.pdf

kázání.mp3
4.8.2018-synodní senior Ženatý (J 20,19-29).pdf kázání+K430.mp3
15.4.2018_Ježíš - náš Advokát (1J 2,1-2).pdf kázání_K542.mp3
22.4.2018_Vím, kde bydlíš (Zj 2,12-17).pdf kázání+K623.mp3
2018-04-29 Zd Halas (Gn 4,1-6).pdf kázání_K279.mp3
6.5.2018 - Ž 57_Upni se na Boha-1.pdf mp3
10.5.2018 - Velké loučení (Nanebevstoupení Páně).pdf mp3
13.5.2018 - Příprava na růst (Sk 1,12-26).pdf kázání_K444mp3
20.5.2018 - Naplnění Duchem svatým (Sk 2,1-13).pdf kázání_K448.mp3
27.5.2018 - První křesťanské kázání (Sk 2,14-41).pdf kázání_K466.mp3
3. června 2018 - Daniel Jurčo (CB Stará Turá) text není, jen nahrávka kázání_K670.mp3
10.6.2018  M.Černeková.pdf kázání_K569.mp3
17.6.2018 Vytrvejme v běhu (Žid 12,1-3) Z.Žamboch .pdf kázání_K623.mp3
24.6.2018 - Vzdal se sobě - přibliž se Bohu (Sk 2,42-47).pdf mp3 není
1.7.2018 Cvič se ve zbožnosti (1Tm 4,7-8) Mikáč.pdf kázání_K604.mp3
8.7.2018 - Vzdal se sobě - přibliž se druhým lidem (Sk 2,42-47).pdf kázání_K669.mp3
  - dtto - kázání_K670-6-.mp3
22.7.2018 - Ž 137_První pomoc.pdf kázání_K626.mp3
29.7.2018_J 12,20-33 - Chceme vidět Ježíše.pdf kázání_K887.mp3
5.8.2018 Abram a Lot (K.Pavlincová).pdf mp3
12.8.2018_Bázeň před Hospodinem.pdf kázání_K536.mp3
19.8.2018_Bázeň před Hospodinem.pdf kázání + K532.mp3

26.8.208 (Př 9,10) Greplová.pdf

kázání_K653.mp3
2.9.2018 rodinné bohoslužby, text není, nahrávka  ZDE fotografie  ZDE
9.9.2018 Bůh, náš Spasitel a Kristus, naše naděje_(1Tm 1,1-2)_9.9.2018.pdf kázání_K 690.mp3
16.9.2018_O správě církve a vyučování v církvi (1Tm 1,1-7).pdf kázání_K685.mp3
23.9.2018 O modlitbě (L 11,1-4) Dan Raška.pdf kázání+K596.mp3
23.9.2018_Vážíš si svého pozvání ? - sborová neděle v ČCE Huslenky.pdf  není
30.9.2018_Biblické slovo k volbám (1Tm 2,1-4).pdf kázání + Kanc.mp3
07.10.2018 P Raus-Záchrana bezmocných (Ř 7,14-25).pdf kázání.mp3
14.10.2018_Štědrá ruka Boží - Díkčinění (1Tm 6,17-19).pdf kázání_K793.mp3
21.10.2018_Výzva (předně) pro muže (1Tm 2,1-8).pdf kázání +K566.mp3
28.10.2017 Co je císařovo (Mt 22,16-22).pdf kázání+K623.mp3
4.11.2018 Hospodin je naše skála (Iz 44,1-8) rodinné.pdf

rodinné boh.mp3

fotografie

11.11.2018_Výzva (předně) pro ženy (1Tm 2,8-15).pdf kázání +K620.mp3
18.11.2018_O starších ve sboru (1Tm 3,1-7).pdf kázání_K702.mp3
25.11.2018_Kristův program - náš program_(Iz 61,1-3).pdf kázání_K886.mp3
2.12.2018_Jsme živí jen podle jména?_(Zj 3,1-6).pdf kázání + K303.mp3
9.12.18 - f,Petr Brodský (Iz 42,1-12).pdf kázání_K302.mp3

16.12.2018-Zachariáš l. (L 1,5-25).pdf

kázání_K290.mp3
23.12.2018_Proč ses zpozdil, Pane? (2Pt 3,1-13).pdf kázání_K312.mp3
24.12.2018_Vidíme Krista a radujeme se (L 2,1-20).pdf kázání + K308.mp3
25.12.2018_Je v nás světlo Kristovo? (1J 2,7-11).pdf kázání_K316.mp3
26.12.2008_Otec marnotratného syna (L 15,11-32) S.Prčíková.pdf kázání + K319.mp3
30.12.2018 - Zachariáš II. (L 1,57-80).pdf kázání_K522.mp3
31.12.2018_Propusťte dlužníky (Jr 34,8-22).pdf kázání_K536.mp3