Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sborové čtení Bible

PŘIPOJTE SE K NÁM K PRAVIDELNÉMU ČTENÍ BIBLE!

Pán Ježíš říká: Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život; a Písma svědčí o mně. (Jan 5:39)

Milí přátelé, v září 2016 jsme začali společně číst Písmo. Jednu kapitolu z Bible denně. Mnoho bratrů a sester v Kristu se do toho zapojilo a mnozí díky tomu – z Boží milosti a přispění Ducha svatého – duchovně rostou. Za tu dobu (5 měsíců) jsme společně přečetli celkem 5 biblických knih (Gn, Ex, Mt, Mk a L).     .

Od 10. února 2017 spouštíme novou fázi sborového čtení Písma, a to:

2 KAPITOLY BIBLE DENNĚ (1 KAPITOLA ZE STARÉHO ZÁKONA A 1 KAPITOLA Z NOVÉHO ZÁKONA).

sborové čtení Písma: červenec - říjen 2018.pdf

Sice nás to bude stát trochu víc času, ale užitek z toho – dá-li Pán – bude veliký. Naším smělým plánem je, že do května 2019 přečteme společně 1x Starý zákon a 3x Nový zákon.

Plán je navržen pro javornický sbor, ale připojit se můžete, ať už žijete kdekoli.

Nedělní kázání vychází z biblického textu, který jste v daném týdnu četli (např. Po-Ne budeme číst: Př 1-7; základem kázání tedy bude: Př 3:1-12).

VÝHODY SPOLEČNÉHO PLÁNU ČTENÍ PÍSMA:

- jednotné duchovní povzbuzení z Písma na každý den

- vytrvalejší četba Písma (když vím, že spolu se mnou čtou dnes z Písmo i další mně blízcí lidé, přistupuji k tomuto závazku zodpovědněji)

- společné rozhovory nad biblickými texty

- propojení jednotlivých skupin ve sboru

- při nedělních bohoslužbách budeme víc „v obraze“ a z kázání budeme mít větší duchovní užitek

- postupné prorůstání tohoto plánu čtení Písma do sborového života (např. biblické hodiny, setkání mládeže, pohřby, svatby, pastorační návštěvy atd.)

Věříme, že tento společný závazek číst každý den 2 kapitoly Písma bude mít veliký vliv na naše společenství, že nás všechny povede k lepšímu pochopení Boží vůle, k ochotnější službě Bohu a bližním a v neposlední řadě také k větší radosti z Boží lásky vůči nám.

Víme však, že ani sebelepší plány čtení Písma nikoho nedonutí Bibli vůbec otevřít - nepožehná-li tomu Hospodin sám. Proto se také pokorně modlíme za zdar a požehnání tohoto našeho smělého projektu.