Jdi na obsah Jdi na menu
 


kázání 2017

archiv kázání 2017

Pokud máte potíže s poslechem nahrávek, doporučujeme si nahrávku nejdřív stáhnout do počítače a pak ji přehrávat.

1.1.2017_Dva léky na novoroční nejistotu (L 19,28-40).pdf mp3

2017-01-08 Zastavit hněv (Abigail) Př 15,1.pdf

mp3

15.1.2017_Proč Bůh vysvobodil svůj lid? (Ex 1-15 I.).pdf mp3
22.1.2017_Jak Bůh vysvobodil svůj lid? Skrze prostředníka (Ex 1-15 II.).pdf mp3
22.1.2017 - Kázání na Ekumenických bohoslužbách (L 15,11-24).pdf  --
29.1.2017_Jak Bůh vysvobodil svůj lid? Svrchovaně. A skrze Beránka. (Ex1-15 III.).pdf mp3
5.2. a 12.2.2017_Odpočívej v Kristu - každý den (O křesťanském pojetí dne odpočinku) (Různé SZ a NZ texty).pdf 1.část- 2,část
19.2.2017_Jsi znovuzrozený? (J 3,1-15).pdf kazani a K692.mp3
26.2.2017_Vnější potvrzení nového narození I. - Víra v Krista.pdf kázání + K700.mp3
5.3.2017_Vnější potvrzení nového narození II - Touha po Božím slovu, nepřítomnost hříchu a láska k bližním.pdf kázání +K714.mp3
12.3.2017_Základy správného uctívání Hospodina (Lv 10,1-7).pdf  - není -
19.3.2017_Áronské požehnání I. (Nu 6,22-27).pdf kázání +K546.mp3
26.3.2017 Jeden z vás ma zradí (Mk 14,18-20) - M.Černeková kazani-K584.mp3
2.4.2017_Áronské požehnání II. (Nu 6,22-27).pdf kázání +K581.mp3
9.4.2017 - Křesťané, braňte se I. (1Pt 3,13-18).pdf kazani a K360.mp3
14.4.2017 - Křesťané, braňte se II. (1Pt 3,13-18) - Velký Pátek.pdf kázáni a K395.mp3
16.4.2017 - Křesťané, braňte se III. (1Pt 3,13-22) - Neděle vzkříšení.pdf mp3
23.4.2017 - Pozor na duchovní amnézii (Dt 9,1-21).pdf

kázání a K497.mp3

30.4.2017 - Evangelium a jeho důsledky (Zj 1,5-6) - Jaroslav Kernal.pdf kázání a K545.mp3
7.5.2017_Věštec, nebo Prorok - koho budeš poslouchat (Dt 18,9-22).pdf mp3
14.5.2017 - Jozue - syn (Dt 31,1-8).pdf kázání a K578.mp3
 21.5.2017_Jozue - voják (Ex 17,8-16).pdf kázání +K604.mp3
25.5.2017 - Nezoufej si, nepodceňuj se, nestyď se (Ef 1,20-23) - Nanebevstoupení Páně.pdf kazani.mp3
28.5.2017 - Jozue III.- Trpělivý služebník a nezkušený učedník (Ex 24; Nu 11).pdf kazani-K573.mp3
4.6.2017 - Jen ať z vás Duch svatý není smutný (Ef 4,30) - Seslání Ducha svatého.pdf kázání + K448.mp3
11.6.2017 - Jozue IV. - Žárlivý učedník a oddaný ctitel Hospodina (Nu 11).pdf kazani_K553
18.6.2017 s.f.Černeková, ECAV Myjava kázání + K282.mp3
25.6.2017_Ježíš - syn Davidův, který nás vysvobodil a je s námi napořád (Mt 1).pdf kázání +K320.mp3

4x mládež.mp3

2.7.2017_Nedávej mi chudobu ani bohatství - J Gruber (Majtánová).pdf kazani.mp3
9.7.2017_chodil Henoch s Bohem- M Žemlička (L Mikáč).pdf kázání +K522
16.7.2017 - Dr. Slabý, (1 Král 11,9,-11) text není k dispozici kázání+ K578.mp3
23.7.2017_Náš Bůh je laskavý, spolehlivý a neporazitelný (Mt 2).pdf kázání+K581.mp3
30.7.2017_Největší z lidí (Mt 3).pdf kázání+K352.mp3
5.8.2017_Setkáš se s Ježíšem – a všechno je najednou jinak (Mt 3,13-17).pdf kázání+K584.mp3
13.8.2017_Tonoucí se Krista chytá - a dělá dobře (Mt 14,22-33).pdf kázání+K561.mp3
20.8.2017_Před milosrdenstvím neutečeš! (2S 9).pdf kázání +K758.mp3
27.8.2017_(Ř 5,2.5) (Pavlincová).pdf kázání+K531.mp3
3.9.2017_Svým tělem služte Pánu (Ř 12,1-2).pdf kázání+K585.mp3
10.9.2017_Tomášova opatrnost (J 20,24-29)(Mikáč).pdf kázání+K574.mp3
17.9.2017_Mějme se rádi - i když na všechno nemáme stejný názor (Ř 14,1-12).pdf kázání+K583.mp3
2017-09-24_Bartimeus (Keřkovský) (Pavlincová).pdf kázání.mp3
1.10.2017_Hluboká láska, která má moc uzdravit i tu nejhorší nemoc (Mk 2,1-12)(1).pdf kázání+K578.mp3
8.10.2017_Není jedno, jaké dostaneme vysvědčení (2Kr 17,7-23).pdf kázání +K497.mp3
15.10.2017_Nemějte starost (Palán), Jste boháči (Kulík) (L 12,22-34).pdf kázání+K793.mp3
Dvojí pohled na život(Gruber-Majtánová)(L 11,34-36).pd kázání+K623.mp3

29.10.2017_Služte_(L-22,24-30)_Den-reformace.pdf

kázání.mp3

5.11.2017_Ježíš - Mocný a laskavý přímluvce (L 22,31-34).pdf kázání+K702.mp3
12.11.2017_Svrchovaný, svatý a spravedlivý Bůh (1Pa 21,1-8).pdf kázání.mp3
2017-11-19_Rozčilený Ježíš (Hurta).pdf kázání+K532.mp3
26.11.2017_Bůh, který soudí, je plný soucitu a smiřuje se s námi (1Pa 21,8-22,1).pdf --
3.12.2017_Vyzbrojte se (1Pt 4,1-6).pdf kázání+zpěv Raduj se.mp3
10.12.2017_Jak máme mezi sebou žít v posledním čase I. (1Pt 4,7).pdf kázání+K310.mp3
17.12.2017_Jak máme žít v posledním čase II. - Láska (1Pt 4,8).pdf kázání_K758.mp3
24.12.2017_Jak máme žít v poslední čase III - Láskou přikrývejme hřích! (1Pt 4,8).pdf kázání_K308.mp3 
25.12.2017_Jak máme žít v posledním čase IV. - Buďme pohostinní (1Pt 4,9) - Boží hod vánoční.pdf  kázání_K316.mp3
26-12-2017_Neboť Bůh tak miloval svět (J 3,16) (S.Prčíková).pdf kázání_K320.mp3
31.12.2017_Žalmy - Zrcadla našeho života I.pdf kázání_K536.mp3

 

Pořad s našimi pamětnicemi v Rádiu7: 25.pro.2017_18.00.mp3 Povídej, poslouchám Kateřina Jurenová, Anna Kománková, Anna Matějíková.mp3

 

 

 

 

 

 

Slabý odpolední přednáška