Jdi na obsah Jdi na menu
 


kázání 2016

2016 - 1. pololetí

1.1.2016 Program pro Nový rok (Fp 1,1-6).pdf mp3
10.1.2016 Semínka Boží pravdy (Gn 1,1).pdf  
17.1.2016_Vy, Bohem vykoupení, bojte se Boha! (1Pt1,17-21).pdf mp3
24.1.2016_Na počátku (Gn 1,1-2,3).pdf mp3

31.1.2016 - Lavická (Jonáš 3).pdf

mp3

 7.2.2016 Žijte podle toho, kým jste (1Pt 1,22-2,3).pdf

mp3

 14.2.2016 Když hladovíme po Bohu (Mk 2,18-22).pdf

mp3

 21.2.2016 Člověk: Vrchol stvoření (Gn 1,24-31)

mp3
28.2.2016 L. Mikáč - Nové nebe a nová země.pdf mp3

 6.3.2016 Člověk – Boží obraz (Gn 1,26-27)

mp3
 13.3.2016 Služebníci neužiteční (L 17,7-10).pdf

mp3

děti

 20.3.2016 O vzájemném odpuštění (Mt 18,23-35)

mp3

 25.3.2016 Velký Pátek: Ježíši Kriste, Pastýři náš, my tvé ovečky.. (J 10,14-18)

mp3

27.3.2016 Neděle VzkříšeníBlahoslavená víra (J 20,24-29 )

mp3

pěv.sbor

3.4.2016 Člověk: Krásný Boží výtvor (Gn 2,4-18)

mp3

10.4.2016 O co jsme přišli a o co nepřijdeme (Gn 2,4-17)

mp3
17.4.2016_Žena - pomoc (Gn 2,18-25).pdf mp3

24.4.2016 Toto je kost z mých kostí – O svatbě a manželství (Gn 2,18-25).pdf

mp3

1.5.2016 Ježíš Kristus rozděluje (1Pt 2,4-8)

mp3
8.5. s. Kateřina Pavlincová (L 11,2-4) mp3

15.5.2016_Duch svatý - Víš, s kým máš tu čest? (Ef 4,30).pdf

mp3
16.5. svatodušní pondělí Prčíková  (J 14) mp3
22.5.  Z. Halas, Praha mp3

29.5.2016_Duch svatý: víš co činí? (Ez 36,26-28).pdf

mp3

5.6.2016 Duch svatý: Dárce a posvětitel nového života (Ga 5,16-25)

mp3

děti

12.6. f. Černeková, Myjava mp3

19.6.2016 Vzkaz opravdovým cizincům (1Pt 2,9-3,12)

mp3

mládež

26.6.2016_Vítězství nad hříchem (Ř 6,1-14).pdf

mp3

 

2016 - 2. pololetí

3.7.2016_ Jan 15,12-16,24.pdf mp3
10.7.2016_Dílo Ducha svatého nás obepíná (Duch svatý IV.).pdf mp3
17-7-2016-J. Slabý - L2,48n.pdf dr Slaby.mp3
24.7.2016_Jak málo stačí k nasycení zástupů! (Mk 6,30-44).pdf mp3
31.7.2016_M. Koval´ - O naději (J11,17-27).pdf mp3
7.8.2016_Uctíváme Hospodina správně? (2S 6).pdf mp3
14.8.2016_Komu patříš, toho uctívej! (1K 10,14-22).pdf mp3
21.8.2016_ Smím opět kázat (Sk 26,19-29).pdf mp3
28.8.2016_Hospodin je tvůj ochránce (Ž 121).pdf mp3
4.9.2016_Milost vám a pokoj - od Trojjediného (Zj 1,4-6).pdf mp3
11.9.2016_Buďte pravdiví (Mt 5,33-37).pdf mp3
18.9.2016_I malá víra stačí (Mt 14,30-31).pdf mp3
25.9.2016_Řády sborového života (Mt 18+Ez33,7-9).pdf mp3
2.10.2016_O večeři Páně (Mt 26,26-29).pdf mp3
9.10.2016_Duchovní rodina je základ (Gn 5).pdf

mp3,

Spevokol

16.10.2016_Bůh na nás nezapomněl (Gn 8).pdf

mp3 (VP)

pěv. sbor

23.10.2016_Spravedlivý soudce a laskavý Bůh (Gn 18,16-33).pdf není
30.10.2016_Teprve zkoušky nás prověří (Gn 22,1-19).pdf není
6.11.2016_S čím jsme dnes přišli - a s čím smíme odejít (Gn 35,1-15).pdf mp3
13.11.2016_Hospodin je s námi: On nám žehná, on nám dává sílu odolat pokušením (Gn 39).pdf mp3
20.11.2016_O Boží prozřetelnosti (Gn 45,1-15).pdf mp3
27.11.2016_Kristus se blíží - připravme se na to (Mk 1,14-15).pdf mp3
4.12.2016_Pane Ježíši, pověz nám o svém slavném příchodu (Mk 13,24-37).pdf mp3
11.12.2016_Věřme v Ježíšovo neposkvrněné početí (L 1,26-38).pdf mp3
18.12.2016_O pevném odhodlání a trpělivosti našeho Spasitele (L9,51-56). pdf mp3
Roráty 20.12.2016_Co ti brání, abys vešel do Božího království? (L 13,27-27). pdf mp3
24.12.2016_Setkání s Kristem: Den D pro Simeona... A pro nás? (L 2,25-35 I.).pdf není
25.12.2016_Ježíš Kristus - Spása, světlo, zjevení a sláva. Ale také kámen úrazu.(L 2,25-35 II.).pdf

mp3

pěv.sbor

26.12.2016_Po Vánocích (Mt 4,2-17).pdf mp3
31.12.2016_Žádný hřích není pro Ježíše tak velký, aby ho nemohl odpustit (L 19,1-10).pdf mp3