Jdi na obsah Jdi na menu
 


2 Nový zákon

Kázání seřazená podle biblických knih

seznam knih je aktivní = klikněte na název knihy:

(V seznamu jsou jenom ty knihy, ke kterým už existuje kázání.)

KNIHY NOVÉHO ZÁKONA

Matouš

Marek

Lukáš

Jan

Skutky

 pro další knihy NZ klikněte sem

 

 

 

Matouš        
Ježíš - syn Davidův, který nás vysvobodil a je s námi napořád Mt 1 2017 pdf mp3
Náš Bůh je laskavý, spolehlivý a neporazitelný Mt 2 2017 pdf mp3
Největší z lidí Mt 3 2017 pdf mp3
Setkáš se s Ježíšem - a všechno je najednou jinak Mt 3,13-17 2017 pdf mp3
O trojím půstu Mt 4,1-11 2015 pdf  
Po Vánocích Mt 4,2-17 2016 pdf mp3
Blaze těm, kteří pláčou Mt 5,4 2015 pdf  
Blaze mírným Mt 5,5 2015 pdf  
Blaze těm, kteří touží žít, jak si přeje Bůh Mt 5,6 2018 pdf mp3
Blaze milosrdným Mt 5,7 2018 pdf mp3
Blaze těm, kteří mají čisté srdce Mt 5,8 2018 pdf mp3
Blaze lékařům nepokojného světa Mt 5,9 2018 pdf mp3
Nehněvejte se Mt 5,21-24 2015 pdf  
Buďte pravdiví Mt 5,33-37 2016 pdf mp3
Tonoucí se stébla chytá - a dělá dobře Mt 14,22-33 2017 pdf mp3
I malá víra stačí Mt 14,30-31 2016 pdf mp3
My o Kristu, Kristus o nás I. Mt 16,13-20 2018 pdf mp3
My o Kristu, Kristus o nás II. Mt 16,13-20 2018 pdf mp3
Pracujme s důvěrou v Pána vinice Mt 20,1-17 2015 pdf  
O vzájemném odpuštění Mt 18,23-35 2016 pdf mp3
Řády sborového života Mt 18, Ez 33,7-9 2016 pdf mp3
Miluj Boha i bližního svého Mt 22,34-36 2015 pdf  
O večeři Páně Mt 26,26-29 2016 pdf mp3
Jsi na to sám, Ježíši - Velký Pátek Mt 27,33-50 2018 pdf mp3
Proč jsi vstal z mrtvých, Pane? Mt 28,1-10,16-20 2018 pdf mp3
         

Marek

       
Počátek evangelia Ježíše Krista Mk 1,1-8 2015 pdf  
O opravdovém pokání a správném křtu Mk 1,1-8

2015

pdf  
Ježíšův křest a zjevení Boží Trojice Mk 1,9-11 2015 pdf  
Ježíš zvítězil nad Satanem Mk 1,12-13 2015 pdf  
Kristus se blíží – připravme se na to Mk 1,14-15 2016 pdf mp3
Hluboká láska, která má moc uzdravit i tu nejhorší nemoc Mk 2,1-12 2017 pdf mp3
Když hladovíme po Bohu Mk 2,18-22 2016 pdf mp3
Jak málo stačí k nasycení zástupů Mk 6,30-44 2016 pdf mp3
Pane Ježíši, pověz nám o svém slavném příchodu Mk 13,24-37 2016 pdf mp3
         

 

Lukáš        
Zachariáš I. L 1,5-25 2018 pdf mp3
Zachariáš II. L 1,57-80 2018 pdf mp3
Věřme v Ježíšovo neposkvrněné početí L 1,26-38 2016 pdf mp3
Velký Bůh pro malé lidi L 2,1-7 2015 pdf  
Nebojte se, radujte se, žijte v pokoji L 2,8-20 2015 pdf mp3
Vidíme Krista a radujeme se L 2,1-20 2018 pdf mp3
Setkání s Kristem – den D pro Simeona… a pro nás L 2,25-35 2016 pdf  
Ježíš Kristus – spása, světlo, zjevení a sláva, Ale také kámen úrazu L 2,25-35 2016 pdf mp3
Potřebujeme vás L 2,36-38 2015 pdf  
Dílo Ducha svatého nás obepíná L 4,16-30 2016 pdf  mp3
O pevném odhodlání a trpělivosti našeho Spasitele L 9,51-56 2016 pdf mp3
Kdo je blázen L 12, 13-21 2015 pdf  
Co ti brání, abys vešel do Božího království? L 13, 22-27 2016 pdf mp3
Kázání na ekumenických bohoslužbách L 15, 11-24 2017 pdf  
Služebníci neužiteční L 17,7-10 2016 pdf mp3
Žádný hřích není pro Ježíše tak velký, aby ho nemohl odpustit L 19,1-10 2016 pdf mp3
Dva léky na novoroční nejistotu L 19, 28-40 2017 pdf mp3
Ježíš - mocný a laskavý přímluvce L 22, 31-34 2017 pdf mp3
Služte ! Den reformace L 22,24-30 2017 pdf mp3
         
Jan        
Jsi znovuzrozený? J 3,1-15 2017 pdf mp3
Chceme vidět Ježíše J 12,20-33 2018 pdf mp3
O vzájemné službě očišťování J 13,1-17 2015 pdf  
Nová šance J 12,1-8 2015 pdf  
Velký Pátek: Pastýři náš, my tvé ovečky… J 10,14-18 2016 pdf mp3
Blahoslavená víra – Neděle vzkříšení J 20,24-29   pdf mp3
         
Skutky        
Velké loučení (Nanebevstoupení Páně) Sk 1,1-11 2018 pdf mp3
Příprava na růst Sk1,12-26 2018 pdf mp3
Stojíme o nová vylití Ducha svatého Sk 2,1-12 2015 pdf  
Naplnění Duchem svatým Sk,1-13 2018 pdf mp3
První křesťanské kázání Sk 2,14-41 2018 pdf  
O vytrvalé modlitbě Sk 2,42d 2015 pdf  
Držte se společenství Sk 2,42b 2015 pdf  
Vzdal se sobě - přibliž se Bohu Sk 2,42-47 2018 pdf --
Vzdal se sobě - přibliž se lidem Sk 2,42-47 2018 pdf mp3
Čtyři argumenty proti vzkříšení Ježíše Krista Sk 10,34-44 2015 pdf mp3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriky

. .

Příspěvků: 0