Jdi na obsah Jdi na menu
 


1 Starý zákon

Kázání seřazená podle biblických knih

seznam knih je aktivní = klikněte na název knihy:

(V seznamu jsou jenom ty knihy, ke kterým už existuje kázání.)

KNIHY STARÉHO ZÁKONA

1. Mojžíšova - Genesis

2 Mojžíšova - Exodus

3 Mojžíšova - Leviticus

4. Mojžíšova - Numeri

5. Mojžíšova - Deuteronomium

2. Královská

1. Paralipomenon

2. Paralipomenon

2.Samuelova

Nehemjáš

Žalmy

Přísloví

Izaiáš

Jeremiáš

Ezechiel

Malachiáš

 

 

 

Název kázání oddíl rok text audio

KNIHY STARÉHO ZÁKONA

       

1. Mojžíšova - Genesis

       
Semínka Boží pravdy Gn 1,1 2016 pdf ---
Na počátku Gn 1,1-2,3 2016 pdf mp3
Člověk - vrchol stvoření Gn 1,24-31 2016 pdf mp3
Člověk – Boží obraz Gn 1,26-27 2016 pdf mp3
O dni odpočinku Gn 2,1-3 2015 pdf  
Člověk – krásný Boží výtvor Gn 2,4-18 2016 pdf mp3
O co jsme přišli a o co nepřijdeme Gn 2,4-17 2016 pdf mp3
Žena – pomoc Gn 2,18-25 2016 pdf mp3
Toto je kost z mých kostí: o svatbě a manželství Gn 2,18-25 2016 pdf mp3
Duchovní rodina je základ Gn 5 2016 pdf mp3
Bůh na nás nezapomněl Gn 8 2016 pdf mp3 
Spravedlivý soudce a laskavý Bůh Gn 18,16-33 2016 pdf ---
Teprve zkoušky nás prověří Gn 22,1-19 2016 pdf  
S čím jsme dnes přišli – a s čím smíme odejít Gn 35,-15 2016 pdf mp3
Hospodin je s námi – on nám žehná, on nám dává sílu odolat pokušením Gn 39 2016 pdf mp3
O Boží prozřetelnosti Gn 45,1-15 2016 pdf mp3
         

2. Mojžíšova - Exodus

       
Hospodin je má záštita a píseň Ex 15,1-2 2015 pdf  
Proč Bůh vysvobodil svůj lid? – I. Ex 1-15 2017 pdf mp3  
Jak Bůh vysvobodil svůj lid? – II. Skrze prostředníka Ex 1-15 2017 pdf mp3
Jak Bůh vysvobodil svůj lid? – III. Svrchovaně. A skrze Beránka Ex 1-15 2017 pdf  
         

3. Mojžíšova - Leviticus

       
Základy správného uctívání Hospodina Lv 10,1-7 2017 pdf  
         

4. Mojžíšova - Numeri

       
Áronské požehnání I. Nu 6,22-27 2017 pdf mp3
Áronské požehnání II. Nu 6,22-27 2017 pdf mp3
         

5. Mojžíšova - Deuteronomium

       
Pozor na duchovní amnézii! Dt 9,1-21 2017 pdf mp3
Věštec nebo Prorok - koho budeš poslouchat? Dt 18,9-22 2017 pdf mp3
Jozue - syn Dt 31,1-8 2017 pdf mp3
         

1. Paralipomenon

       
Svrchovaný, svatý a spravedlivý Bůh 1Pa 21,1-8 2017 pdf mp3
Bůh, který soudí, je plný soucitu a smiřuje se s námi 1Pa 21,8-12 2017 pdf ---
         

2. Královská

       
Není jedno, jaké dostaneme vysvědčení 2Kr 17,7-23 2017 pdf mp3
         

2. Paralipomenon

       
Tři duchovní zbraně 2Pa 20 2015 pdf  
         

2. Samuelova

       
Uctíváme Hospodina správně? 2S 6 2016 pdf mp3
Před milosrdenstvím neutečeš! 2S 9 2017 pdf mp3
         

Nehemjáš

       
Hospodin (se) činí! Neh 9 2018 pdf mp3
         

Žalmy

       
Se svými nepřáteli se poperte Ž 3 2015 pdf mp3
Upni se na Boha-1 Ž 57 2018 pdf mp3
Hospodin je tvůj ochránce Ž 121 2016 pdf mp3
První pomoc Ž 137 2018 pdf mp3
         

Přísloví

       
Bázeň před Hospodinem Př 1,1-7 2018 pdf mp3
         

Izaiáš

       
Hospodin je naše skála (rodinné bohoslužby) Iz 4:1-8 2018 pdf

mp3

foto

Kristův program - náš program (volba staršovstva) Iz 61,1-3 2018 pdf mp3
         

Jeremiáš

       
Propusťte dlužníky Jr 34,8-22 2018

pdf

mp3
         

Ezechiel

       
Duch svatý – víš co činí? Ez 36,26-28 2016 pdf mp3
    2018    

Malachiáš

       
O úctě k Bohu Mal 1,6-14 2015 pdf  
Jak se pozná dobrý farář od špatného? Mal 2,1-9 2015 pdf  
Jak se Bůh dívá na manželství křesťana s ne-křesťanem? Mal 2,10-16 2015 pdf  
Nenávidíš rozvod? Mal2,10-16 2015 pdf  
Okrádáme Boha? Mal 3,6-12 2015 pdf  
Vyplácí se služba Hospodinu? Mal 3,13-24 2015 pdf